گفتاورد آیزاک آسیموف

رسول احمدپناه
زمان مطالعه ۱ دقیقه.

اگر پزشکم به من بگوید، بیش از پنج دقیقه زنده نیستم، وقتم را تلف نخواهم کرد، سریعتر تایپ می‌کنم.

آیزاک آسیموف

ارسال پاسخ