چرا فکر میکنم ایجاد اشتغال هدف درستی برای دومان است ؟

jobs leadership
زمان مطالعه 3 دقیقه.

از اولین روز که ایده دومان در ذهنم تجسم و شکل میگرفت و تا به امروز که هی پرورش پیدا میکند . سوالات زیادی مطرح میشود ، چند روز پیش یکی زا من مانند سایر دوستان پرسید که چرا شما میخواهید یک میلیون شغل ایجاد کنید و میگوید چرا هدفتان ایجاد اشتغال هست تا درامد زایی ؟

در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که حرف ما برای جذب کردن بودجه های دولتی یا حرف هایی از جنس پولویستی یا برای تبلیغات باشد .

یا اینطور به نظر میرسد که یک کار خیر خواهانه و یا نیت غیر انتفاعی هست ، در صورتی که من برای این کار چنین چیزی متصور نیستم ! .

 

بیایید به آینده و گذشته نگاه کنیم

در گذشته شغل های مثل حالا انقدر دامنه تغییرات نداشتند و همین طور این که سرعت رشد تکنولوژی به افزایش شغل ها و فیلد های جدید کمک میکرد . اما با توجه به نگاه بشر به بهره وری و افزایش کارایی ماشین ، انسان و هر چیزی این روند در یک روندی به سمت کاهش فیلد ها یا حتی تجمع شدن یک یا چند مهارت در افراد شد . بدین صورت که با وجود اینترنت و درک اگاهی از فرصت ها و تجربه ها مردم در تلاش هستند بیشتر به سمت فیلد هایی بروند که جذاب تر خواهد بود و یا علاقه مند تر خواهند بود . این تجربه ها باعث خواهد شد دانشگاه خیلی خیلی توزیع شود و فرایند یادگیری از یک محل متمرکز به سمت تمرکز زدایی برود .

ایده اصلی چیست ؟

ایده اصلی این است که ما به فراخور زمانی که در پیش داریم قطعا در اولین بار در طول تاریخ با سرعت رشد زیاد تکنولوژی به دامنه عظیم شغل ها و از بین رفتن و ایجاد شدن آن ها خواهیم رسید . AI  و همه تکنولوژی های دیگر در تلاش هستند که کار های مارا ساده کنند و ما وقت بیشتری خواهیم داشت به عنوان گونه بشر بیشتر فکر کنیم و یا حتی فیلد های جدید تری برای خودمان در شغلمان ابداع کنیم . همان که آقای سان در سافت بانک میگوید.  ماها باید شاد باشیم و به نظر شغل ها واقعا میتوانند مارا شاد کنند .

من فکر میکنم ایجاد اشتغال و ساخت شغل دو دستاورد دارد :

1- شرکت ها بیشتری تولید میشوند و اقتصاد پویا تر خواهد بود و در نتیجه سیکل رشد ها سریع تر خواهد شد ، شناخت فرصت ها دست یافتنی تر و سرمایه گذاری در مراحل اولیه رشد های بیشتری خواهد داشت .

2- توجه ها بیشتری به سمت شما خواهد بود به این دلیل که هر کسی دنبال شغل و یا پیدا کردن شغل است و این توجه یعنی دامنه بزرگی از نیاز های امروز و درک آینده نیاز های بشری .

بقول طوفان البته که مقدماتی هم نیاز است . ” الان مشکلی وجود دارد و آن نظام سرمایه گذاری ( داری ) یا هم چین چیز هایی هست که باید یکم دگرگون شوندو ساختار های درستی جایگزین آن شوند. “

من فکر میکنم در آینده درک نیاز شغل ها فقط توجهات را به خود جلب خواهد کرد و میتوان در آینده با این توجهات مسیر جهان در رشد و ایجاد اتفاقات جدید را پیش بینی و اثر بخشی آن را درک کرد .

 

 

 

0
اشتراک‌گذاری

ارسال پاسخ