گفتاورد نیلز بور

رسول احمدپناه
زمان مطالعه ۱ دقیقه.

خلاف یک حقیقت ساده، یک اشتباه احمقانه است و خلاف یک حقیقت عمیق، یک حقیقت عمیق دیگر.

نیلز بور

ارسال پاسخ