گفتاورد مارک تواین

رسول احمدپناه
زمان مطالعه ۱ دقیقه

«ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است. انسانی که به درستی زندگی می کند در هر لحظه آماده مردن است.»

مارک تواین

۲ دیدگاه

ارسال پاسخ